Informationen är ämnad för medborgare i Sverige

Sveriges första golfturnering för pollenallergiker

Nätterna mellan 18-21 maj
utspelades Midnight Open
i Malmö, Göteborg och Stockholm.
Ett stort tack till alla er som deltog!

Under tre nätter i maj öppnade vi upp tre utvalda golfklubbar och gjorde det möjligt för spelare att uppleva banan under dygnets mörkaste timmar – då pollenhalten är som lägst. Med självlysande utrustning fick deltagarna testa grenarna Närmast hål, Chip & Putt och Längsta drive. Eventet var gratis och alla över 18 år var välkomna, oavsett allergi eller tidigare golfkunskaper.

NÄRMAST HÅL
challenge1
Slå ut fem bollar och se hur nära hålet du kan komma. Din bästa boll räknas!
CHIP & PUTT
challenge2
Tre korta hål där antalet slag avgör ditt resultat. Högst 5 slag per hål.
LÄNGSTA DRIVE
challenge3
Här har du 5 slag på dig att slå så långt som möjligt. Längden på ditt bästa slag räknas.

I Sverige lider över 2 miljoner människor av en pollenallergi. Genom att träna när daggen binder pollenkornen till marken undviker du som pollenallergiker att utsätta din kropp för onödiga påfrestningar. Tillsammans med antihistaminer är detta ett enkelt sätt att må så bra som möjligt under pollensäsongen.

Vi kan det här med pollen

Allegra är antihistaminet som lindrar dina besvär under pollensäsongen. Som allergiker är det viktigt att börja din medicinering i tid och sedan hålla ut genom hela säsongen. Men det många inte tänker på är hur mycket du kan hjälpa ditt immunförsvar genom att undvika att utsätta din kropp för onödigt mycket pollen.

Så låt inget hindra dig från att träna i vår och sommar – men tänk på att undvika de höga pollenhalterna!

För kampen mot allergi

Receptfritt läkemedel.
Läs bipacksedeln noggrant innan användning.
Mer information på allegra.nu

Allegra® (fexofenadin) ett receptfritt läkemedel i tablettform. Symtomlindring vid säsongsbunden allergisk hösnuva (rinit). För vuxna och barn över 12 år. Du bör ej använda Allegra om du är gravid eller ammar. Var försiktig om du har lever- eller njurproblem, har eller har haft hjärtsjukdom eller är äldre. För mer information se www.fass.se. Sanofi AB, www.sanofi.se. Vid frågor om våra läkemedel kontakta infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn: 2016-01-15. SASE.FEX.16.04.0100